Productwijzers

In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche heeft het Verbond van Verzekeraars, samen met de overheid en consumentorganisaties, productwijzers voor schade- en levensverzekeringen ontwikkeld.

Doel

De productwijzers zijn opgesteld met als doel de consument in eenvoudig Nederlands algemene informatie en aandachtspunten te geven over een bepaald soort verzekering in de oriëntatiefase.

Verplichte publicatie

Verzekeraars (die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars) en gevolmachtigden zijn vanaf 1 januari 2009 verplicht de productwijzers op de website te publiceren. De vragen en volgorde van de vragen per productwijzer zijn verplicht. De antwoorden zijn adviesantwoorden.

Verzekeringskaarten

Wij vinden het belangrijk dat u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering ziet. Wat is wel en wat is niet verzekerd? Wat wordt er vergoed? Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen? De antwoorden op deze vragen staan in de Verzekeringskaart.

Omdat Verzekeringskaarten juridisch niet dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden, zijn de kaarten uitsluitend informatief. U kunt aan de inhoud ervan dan ook geen rechten ontlenen.

Met de Verzekeringskaart kunt u beoordelen of dit voor u de juiste verzekering is. Ook kunt u de Verzekeringskaarten vergelijken met elkaar voor een beter inzicht.